اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

وزارت شهرسازی: ماسترپلان بامیان در همکاری با متخصصان ایتالیایی تهیه می‌شود

روزنامه اطلاعات روز

اطلاعات روز: وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که ماسترپلان ولایت بامیان در همکاری با متخصصان ایتالیایی تهیه می‌شود.
وزارت شهرسازی دیروز (شنبه، ۲۵ سنبله) با نشر خبرنامه‌یی گفته است که روز چهارشنه، ۲۲ سنبله سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی نشستی را با اشتراک رؤسا، مشاورین، انجنیران و مهندسان این وزارت و تیمی از متخصصان دانشگاه فلورانس ایتالیا، برگزار کرد.
در خبرنامه آمده که متخصصان دانشگاه فلورانس در این نشست در مورد چگونگی و تهیه‌ی ماسترپلان ولایت بامیان و مراحل آن معلومات ارایه کردند.
براساس این خبرنامه، متخصصان ایتالیایی نتیجه‌ی یافته‌های‌شان از ولایت بامیان و روند تهیه‌ی ماسترپلان را با رؤسا، انجنیران و مهندسان وزارت شهرسازی و مسکن، شریک ساخته‌اند.
آنان همچنان بر همکاری دوجانبه بین دانشگاه فلورانس و وزارت شهرسازی و مسکن، بدون درنظرداشت دیگر موضوعات تأکید کرده‌اند.
اما در خبرنامه‌ی وزارت شهرسازی در مورد جزئیات بیشتر این نشست و یافته‌های این متخصصان در مورد ماسترپلان ولایت بامیان و این‌که چه زمانی ماسترپلان تهیه خواهد شد، معلومات ارائه نشده است.
بامیان از ولایت‌های تاریخی کشور است که ساحات متعدد باستانی را در خود جا داده است. سرک بامیان نیز از سوی ایتالیا ساخته شده است.
سیدسعادت منصور نادری از همکاری متخصصان دانشگاه فلورانس در بخش‌های متعدد شهری به‌خصوص بازنگری و تهیه‌ی ماسترپلان ولایت بامیان، تشکری کرده است.
آقای نادری ارائه‌ی یافته‌ها از نتیجه ‌یتحقیق و مطالعات در مورد ولایت بامیان به مسئولان، انجنیران و مهندسان وزارت شهرسازی و مسکن، اقدام نیک و ستودنی دانسته است.

مشاهده در منبع اصلی