اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

قراردادهای احداث سرک حلقوی کابل و سرک قیصار-لامان در حضورداشت رئیس جمهور غنی به امضا رسید

کابل، 25 سنبله باختر
در حضورداشت محمد‌ اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز قراردادهای احداث سرک حلقوی کابل و احداث سرک قیصار-لامان به طور جداگانه به امضا رسید. 
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری  به آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت امروز در ارگ انجام شد، ابتدا قرارداد احداث سرک حلقوی شهر کابل میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و معاون بانک انکشاف اسلامی به امضا رسید.
سرک حلقوی کابل به طول ۹۵ کیلومتر بوده که  قیمت مجموعی این پروژه ۱۱۰ میلیون دالر تخمین گردیده در مدت پنج سال به پایه اکمال خواهد رسید ،با احداث این سرک، توقع میرود تا ترانزیت تجارتی بهبود یافته، مصئونیت و امنیت ترافیکی بهتر شده و ازدحام در شهر کابل کاهش یابد.
این سرک حلقوی بخش مهم از شبکه ملی سرک های کشور بوده که پایتخت را به شکل مستقیم به شاهراه های عمدۀ چون کابل – قندهار، کابل – جلال آباد، کابل – مزار و مسیرهای کابل- لوگر و کابل-بگرام وصل می سازد.
بعداً قرارداد احداث بخش های اول و دوم سرک قیصار-لامان از سوی یما یاری سرپرست وزارت فواید عامه و نماینده های دو شرکت برندۀ هندی و چینایی بین المللی به طور جداگانه به امضا رسید.
طول مجموعی سرک متذکره ۸۲ کیلومتر بوده و با هزینه در حدود ۸۵ میلیون دالر امریکایی از طرف بانک انکشافی آسیایی تمویل می گردد و در مدت کمتر از سه سال تکمیل خواهد شد. خالق

مشاهده در منبع اصلی