اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

پاکستان تا زمان نامعلومی گذرگاه مرزی تورخم را بست

مشاهده در منبع اصلی