اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 20 قوس , 1396

پاکستان تا زمان نامعلومی گذرگاه مرزی تورخم را بست

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی