اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 حمل , 1397

پاکستان تا زمان نامعلومی گذرگاه مرزی تورخم را بست

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی