اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 25 سرطان , 1397

پاکستان تا زمان نامعلومی گذرگاه مرزی تورخم را بست

مشاهده در منبع اصلی