اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

ایجاد یک نیروی محلی نظامی در وزارت دفاع ملی!؟

کابل باختر / 25 / سنبله:
وزارت دفاع افغانستان روی ایجاد یک نیروی محلی نظامی کار میکند که میتواند عقب جبهه را برای نیروهای نظامی تقویت کند، ضمناً از این نیروها در ساحات که از وجود گروه های مسلح تصفیه می شود استفاده خواهد شد.
تشکیل قوای جدید نظامی در افغانستان پس از آن مطرح می شود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته راهبرد جدید آن کشور برای افغانستان و آسیای جنوبی را اعلام کرد.
پس از این راهبرد، مسالۀ طرح نیروی محلی نظامی از سوی مقام های امریکایی و افغان مورد بحث قرار گرفت.
یکی از تعهدات آمریکا در راهبرد جدید آن کشور٬ تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
آگاهان و کارشناسان نظامی نظامی افغان و آمریکایی به این باور اند که با ایجاد نیروی محلی میتوان از حجم وظایف نیروها کاست و به گفته آن ها عساکر محلی میتوانند، در افغانستان در مناطقی که تامین امنیت آن دشوار است، امنیت آن را تامین کنند .
این طرح زمانی به میان می آید که نیروهای امنیتی بعد از تصفیه مناطق به دلیل کمبود نیرو ویا هم باپیشروی به سوی مناطق دیگر٬ ساحات تصفیه شده را راه کرده اند که بعداً گروه های مسلح مخالف دولت دوباره در آن حاکمیت یافته اند.
باآ نکه این طرح با خوشبینی دنبال میشود  مگر نحوۀ مدیریت نیروهای محلی سوال برانگیزاست
تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید زمانی که اردوی قوی داشته باشیم عساکر محلی کنترول می شوند و نمی توانند مشکلی ایجاد کنند.
برخی را باور به این است که ایجاد نیروهای محلی یک نمونه برداری از برنامه پولیس محلی بوده که از سوی وزارت داخله به اجرا گذاشته شده است، با آنکه پولیس محلی در مواردی با موفقیت عمل کرده مگر در حالات مشکل ساز هم بوده است.
موارد وجود دارد که پولیس محلی به قوت های زورگویی تبدیل شده اند یا پوسته ها و تجهیزات را به دشمن سپرده اند.
این گونه مسایل این نیاز را جدی ساخته است تا پولیس محلی به گونه یی بهتر مدیریت شود.
مگر مقامات در وزارت داخله می گویند که از کار پولیس محلی راضی اند.
یک مقام این وزارت گفت که پولیس محلی در کنار پولیس ملی وظایف دشواری را انجام داده اند و نباید فدا کاری آنان را نادیده گرفت.
همچنان برخی را باور به این است که ایجاد نیروی جدید بنام نیروی محلی که طرح آن در وزارت دفاع مورد بحث است میتواند تجارب از ایجاد قوت های قومی در زمان حکومت داکتر نجیب الله باشد.
این آگاهان می گویند که استفاده از امکانات محلی در مناطق که مربوط به همان قوم و باشندگان محلی باشد یک حرف خوب است آنها با انگیزه برای امنیت مناطق شان کار خواهند کرد، اما اگر از این امکانات به عنوان تشکیلات نظامی قومی در بخش های دیگر کار گرفته شود نتیجه آن تقابل اقوام خواهد بود.
این آگاهان تاکید دارند اگر این طرح عملی شود و به گونه یی موثر مدیریت شود یقنناً برای تقویت نیروهای اردوی ملی یک حرف و یک حرکت نیک است.# عبدالخالق – شوخک

مشاهده در منبع اصلی