اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

هشتصد جلد کتاب به کتابخانه ها در لوگر مساعدت شد

جلال آباد 25 سنبله باختر
هشتصد جلد کتاب امروز به ده کتابخانه در ولایت لوگر مساعدت صورت گرفت.
محمدفیاض ستانکزی مسوول ساحوی مرکز منبع معلومات افغانستان به آژانس باختر گفت که این کمک حاوی کتاب های دینی، فرهنگی، ساینسی و طبی می باشد که به منظور نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و غنامندی کتابخانه های عامه ریاست اطلاعات وفرهنگ و هشت ولسوالی محمدآغه وبرکی برک سپرده شد.
ستانکزی هدف از این مساعدت را ترویج و تقویت فرهنگ مطالعه در سرتاسر کشور خواند و وعده سپرد که کمک های شان در این راستا ادامه خواهد یافت.
قابل یاد آوری است که مرکز منبع معلومات افغانستان در سرتاسر کشور دوصد و پنجاه و دو کتابخانه ایجاد نموده است و با آنها همکاری دارد که از آن جمله ده کتابخانه آن در ولایت لوگر میباشد. احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی