اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

گذرگاه سرحدی تورخم مسدود شد

روز گذشته در پی حمله انفجاری در گذرگاه تورخم این گذرگاه مسدود شد .

مشاهده در منبع اصلی