اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 28 سنبله , 1396

گذرگاه سرحدی تورخم مسدود شد

روز گذشته در پی حمله انفجاری در گذرگاه تورخم این گذرگاه مسدود شد .

مشاهده در منبع اصلی