اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

کار دو دیوار استنادی در بامیان پایان یافت

بامیان 25 سنبله باختر
کار دو دیوار استنادی در بامیان تکمیل شد و همزمان با آن کار سه دیوار استنادی دیگر در آن ولایت آغاز گردید.
به گزارش آژانس باختر، دو دیوار استنادی به درازای پنجصد و هشتاد و پنج متر در قریه اژدهار با حضور داشت محمد طاهر زهیر والی بامیان، محمد قاسم حیدری معین پالیسی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، لورنس هارت رییس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت، روسای ادارات دولتی، نمایندگان موسسات و باشندگان مردم محل افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
همچنان کار سه دیوار استنادی دیگر در قریه های دولت آباد و کارته صلح درۀ اژدهار به درازای هفتصد و بیست متر توسط مسوولان رسماً آغاز شد.
محمد رضا رفعت رییس مبارزه با حوادث بامیان به آژانس باختر گفت که این پنج دیوار استنادی به درازای یک هزار و سیصد متر به ارزش بیش از پانزده میلیون کمک کشور جاپان توسط موسسه سازمان بین المللی مهاجرت، با همکاری ریاست مبارزه با حوادث بامیان ساخته میشود.
محمد قاسم حیدری معین پالیسی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: به زودی بیست پروژه در ولسوالی یکاولنگ، چهارده پروژه در پنجاب و ده  پروژه دیگر در مرکز بامیان به همکاری موسسه اکشن اید و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در ولایت بامیان تطبیق خواهد شد. احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی