اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

سمینار ” هاله و ترجمه ” درنیمه دوم ماه میزان برگزارمیشود

کابل باختر25 سنبله
به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه کمیسیون برگزاری سمینار" هاله و ترجمه " دایر شد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین جلسه درحالیکه داکترخوشحال روهی مشاور امورفرهنگی ، سید جعفر راستین مشاور امورنشراتی و محبوبه بابکرخیل رییس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات فرهنگ نیزحضورداشتند ، معین امورنشرات آن وزارت در رابطه به شخصیت و جایگاه پوهاند حبیب الرحمن هاله صحبت کرده گفت که قرار براین است که به یاد بود ازاین شخصیت پیش کسوت رشته ژورنالیزم که درزمینه ترجمه نیزدست بالا داشته است ، سمیناری ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشود و دررابطه به شخصیت ، جایگاه و کارنامه های پوهاند هاله بحث صورت بگیرد.
همچنان  معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که اعضای کمیسیون به خاطربرگزاری هرچه شایسته ترسمینارمذکوروتجلیل ازروز جهانی ترجمه تلا ش پیگیرکنند.
همینگونه دراین جلسه دررابطه به تاریخ و محل برگزاری سمینار، چگونگی دعوت ازمهمانان و عناوین مقاله های که به مناسبت این سمینار نگاشته میشود ، بحث صورت گرفته وفیصله شد تا درجلسه آینده اعضای کمیسیون گزارش از اجراات و کارکرد های شان را ارائه کنند.
احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی