اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

برای دهقانان بلخ پیاز زعفران توزیع شد

مزارشریف 25 سنبله باختر
برای شماری از دهقانان دوازده ولسوالی ولایت بلخ تخم پیاز زعفران توزیع شد.
این اقدام به هدف و ترویج کشت بدیل کوکنار صورت گرفته است.
سراج الدین مهربان رییس زراعت ولایت بلخ به آژانس باختر گفت که ریاست زراعت ولایت بلخ به گونه نمونه برای چهل دهقان به ارزش سه میلیون و پنجاه هزار افغانی پیاز زعفران را توزیع کرد.
وی افزود که اگر کشت زعفران در این ولایت نتیجه خوب بدهد، در سال آینده بیشتر از این، برای دهقانان ولسوالی های ولایت بلخ پیاز زعفران توزیع می شود.
شماری از دهقانان که به خاطر دریافت پیاز زعفران در ریاست زراعت ولایت بلخ آمده بودند، گفتند: ریاست زراعت برای هر دهقان دوصد وپنجاه کیلوگرام پیاز زعفران، توزیع کردند.
رییس زراعت بلخ گفت که در سال گذشته نیز دوصد وپنجاه جریب زمین را دهقانان ولایت بلخ زعفران کشت نموده بودند که بیش از ۳۰ کیلوگرام زعفران بدست آوردند. احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی