اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

تیم مس عینک با تفاوت دو ویکت بازی را از تیم کابل بازان برد

در ادامه لیگ شپږیزه کرکت امروز شنبه تیم مس عینک با تفاوت دو ویکت بازی را از تیم کابل بازان برد.
تیم مس عینک قره را برنده شد و فیصله بالنگ را کرد.
کابل بازان در بیست آور با از دست دادن ۸ بازیکن ۱۴۷ دوش هدف تعین کرد و تیم مس عینک با از دست دادن هشت بازیکن ۱۵۲ دوش را انجام داد.
بهترین بازیکن این بازی دولت ځدران معرفی شد.
در ادامه این لیگ حالا مسابقه میان تیم بست و نهنگان آمو جریان دارد.
در صدر جدول لیگ شپږیزه کرکت کابل بازان در ردیف اول، مس عینک دوم، بند امیر سوم، سپبن غر چهارم ، بُست پنجم و تیم نهنگان آمو مقام ششم را دارد.

مشاهده در منبع اصلی