اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

مراسم عر وسی پنجاه زوج در دایکندی بر گزارشد

دایکندی 26 سنبله باختر
مراسم عر وسی پنجاه زوج جوان در ولایت دایکندی دیروز بر گزار شد .
به گزارش خبر نگار آژ انس باختر ، مراسم عروسی پنجاه زوج جوان از ولسوالی های گیتی ناوح میش و کجران دایکندی از سوی ریاست امور زنان ان ولایت به همکاری موسسه آسایش جهانی در شهر نیلی بر گزار گر دید .شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی