اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 21 قوس , 1396

مراسم عر وسی پنجاه زوج در دایکندی بر گزارشد

دایکندی 26 سنبله باختر
مراسم عر وسی پنجاه زوج جوان در ولایت دایکندی دیروز بر گزار شد .
به گزارش خبر نگار آژ انس باختر ، مراسم عروسی پنجاه زوج جوان از ولسوالی های گیتی ناوح میش و کجران دایکندی از سوی ریاست امور زنان ان ولایت به همکاری موسسه آسایش جهانی در شهر نیلی بر گزار گر دید .شکریه عظیمی

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی