اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

افزایش نگرانی ها از موارد اختطاف سرمایه گذاران در افغانستان

مقامات در اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اظهار نگرانی می‌گویند که اختطاف سرمایه‌گذاران در شش ماه اول سال جاری نسبت به همین زمان سال…

مشاهده در منبع اصلی