اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 20 قوس , 1396

افزایش نگرانی ها از موارد اختطاف سرمایه گذاران در افغانستان

مقامات در اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اظهار نگرانی می‌گویند که اختطاف سرمایه‌گذاران در شش ماه اول سال جاری نسبت به همین زمان سال…

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی