اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

افزایش نگرانی ها از موارد اختطاف سرمایه گذاران در افغانستان

مقامات در اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اظهار نگرانی می‌گویند که اختطاف سرمایه‌گذاران در شش ماه اول سال جاری نسبت به همین زمان سال…

مشاهده در منبع اصلی