اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

دو پولیس درزابل به شهادت رسیدند

شهرقلات 24 سنبله باختر
درحمله طالبان بریک پاسگاه امنیتی درولایت زابل دو منسوب پولیس به شهادت رسید.
به اساس گزارش ها ، مهاجمان پس ازیورش براین پاسگاه درولسوالی ارغنداب ، تمامی ساز وبرگ های جنگی اش را باخود برده اند.
یک مقام امنیتی ولایت زابل به آژانس باخترگفت که دراین درگیری دومهاجم نیز کشته شده است.
اوتایید کرد که مهاجمان موفق به بردن جنگ افزار های این پاسگاه امنیتی شده اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی