اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

ازقاچاق پنج کودک به پاکستان جلوگیری شد

شهرگردیز24 سنبله باختر
نیروهای امنیتی پکتیا ازقاچاق پنج کودک به پاکستان جلوگیری کردند.
پولیس می گوید قراربوده این کودکان به بهانه آموزش های اسلامی ، هراس افگن تربیه شوند و همانند هزاران هراس افگن دیگر دوباره برای ویرانگری به افغانستان فرستاده شوند.
این کودکان بامداد امروز درست هنگامی که قراربود به پاکستان انتقال داده شوند ، ازسوی نیروهای امنیتی متوقف شدند.
یک مقام پولیس ولایت پکتیا به آژانس باخترگفت " این کودکان را به بهانه اینکه درپاکستان درس دینی می دهیم رضایت ازخانواده های شان گرفتند اما درحقیقت می خواستند از آنان تروریست بسازند."
درپیوند به قاچاق این کودکان به پاکستان چند مرد بازداشت شده است.
بازداشت شده ها می گویند که می خواستند این کودکان را به مدرسه ای در پاکستان برده ، از آنان عالم دین بسازند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی