مطالب مرتبط:

يک بند برق آبى کوچک در ولسوالى شهدا به بهره بردارى سپرده شد

(Visited 7 times, 1 visits today)

مطالب اخیر