اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

راه حکومت فعلی را نباید ادامه دهیم

درست است که مردم دل و امید به حکومت وحدت ملی بسته بودند. اما این امید تطبیق نشد و وقتی هم که تطبیق نشد مجبور نیستیم و نباید که این راه را ادامه دهیم. کشور کشور خودمان است مردم هم مردمان خودمان است. فقط یک اراده صاف و صادق می خواهد که مشکلات را حل کنیم.

مراسم بزرگداشت از هفته شهید در مزار شریف برگزار شد. روز گذشته داکتر عبدالله هیاتی از متنفذان و موی سفیدان را به مزار شریف فرستاده تا با عطامحمد نور برای رفع کدورت ها میان رییس اجرایی و والی بلخ میانجیگری کنند.داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این مراسم شرکت دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapper)، امروز 25 سنبله 1396 احمدولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود در این مراسم می گوید: در زمان مقاومت دیدیم که از هر قشر و قومی آمدند و وفاق ملی تشکیل دادند حالا که وضعیت نابسامان است و از هر سو تهدید است و مشکلات و بی امنیتی بیداد می کند ما چرا نمی توانیم وفاق تشکیل دهیم. مطمینا باید بتوانیم وفاق تشکیل دهیم.

وی افزود: همانطور که جهاد افغانستان در محدوده جغرافیایی افغانستان و در چارچوب ملی بود به طور مثال هیچ وقت مجاهدین افغانستان بیرون از کشور اینها کدام مداخله ای نکردند. اما تاثیرات جهاد و مقاومت مطمینا معادلات شرق و غرب را تغییر داد. این نشان می دهد که جهاد و مقاومت مردم افغانستان واقعا تاثیرات فراملی و فراکشوری داشته است. به آن خاطر است که ما امروز هم می توانیم که امروز ما در برابر نفاق و این نابسامانی ها بایستیم و بتوانیم کشور خود را از این حالت بکشیم. بتوانیم به مردم امیدواری بدهیم. ما فقط نمی توانیم منتظر باشیم که انتخابات برسد. ما امروز باید دست به کار شویم. شما ببینید که در چهار طرف یکی می گوید که لوی جرگه بیاید، کسی دیگر می گوید که حکومت موقت بیاید، کسی دیگر می گوید که انتخابات زودهنگام بیاید و حکومت می گوید که انتخابات به موقع صورت بگیرد. مطینا که بحران در این حالت ده ها برابر می شود.

مسعود در خصوص ضرورت وفاق ملی می گوید: ما قبل از انتخابات قبل از اینکه وضعیت بدتر شود به یک وفاق ضرورت داریم. وفاق یعنی اینکه ما بتوانیم به حداقل یا حداکثر مشترکات برسیم. ما مشترکات زیادی با مردم افغانستان داریم. حالت موجود یک حالت قابل قبول نیست و باید تغییر کند ما باید در چارچوب وفاق بتوانیم یک جا حرکت کنیم. این حالت را هم مسوولین دولتی اعتراف می کند و هم جهان بیرونی اعتراف می کند که قابل قبول نیست و هم مردم افغانستان می گویند. پس وقتی که حالت قابل قبول نیست. قطعا ما به تغییر نیاز داریم و این تغییر فقط در چارچوب وفاق ملی امکان پذیر می باشد. نه اینکه هر کسی یک صدایی بکشد.

رییس بنیاد احمد شاه مسعود معتقد است باید دسیسه ها در برابر وفاق ملی را کشف و با آنها مبارزه کرد و افزود: درست است که مردم دل و امید به حکومت وحدت ملی بسته بودند. اما این امید تطبیق نشد و وقتی هم که تطبیق نشد مجبور نیستیم و نباید که این راه را ادامه دهیم. کشور کشور خودمان است مردم هم مردمان خودمان است. فقط یک اراده صاف و صادق می خواهد که مشکلات را حل کنیم. چرا که افغانستان طاقت این رقابت های درونی و بین المللی را ندارد. این کشور نباید میدان جنگ باقی بماند. کسانی هستند که فعلا مامور شده اند که نفاق قومی را در میان اقوام و مردم دامن بزنند.

وی برنامه ای منظم برای انتخابات را ضروری می داند و می افزاید: ما به یک نقشه راه ضرورت داریم، به یک راه ضرورت داریم. درست است که آنچه که ما می گوییم امکان دارد یک مقدار فراقانونی باشد اما باید بدانیم که در حال حاضر حکومت هم فراقانونی است. ما باید برای انتخابات برنامه ای منظم داشته باشیم تا بار دیگر دچار این اوضاع نشویم. به گفتمان برای وفاق و بینش واحد و اعتماد سازی ضرورت داریم تا به یک دولت ملی و پس از آن به صلح و ثبات برسیم. با این دولت به وفاق و صلح و ثبات نمی رسیم. در طول سه سال این برای ما اثبات شده است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی