اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

کشته شدن سربازان رومانیایی در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی