اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

جمع آوری بیش از سیزده ملیون افغانی عواید ریاست اراضی هرات

مسوولان اداره اراضی هرات  می گویند که از بابت اجاره اراضی دولتی طی ربع اول سال مالی 1396 ، سیزده ملیون و چهار صد و نود دو هزار و ششصد چهل و پنج افغانی جمع آوری شده است.
عبدالملک کاتبی رییس اداره اراضی هرات در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در سه ربع سال روان سال مالی سیزده ملیون و چهار صد و نود دو هزار و ششصد چهل و پنج افغانی عواید توسط این اداره جمع آوری و به حساب اداره مستقل اراضی افغانستان واریز گردیده است.
رییس اداره اراضی هرات افزود که جلوگیری از غصب اراضی توسط زورمندان واستراداد اراضی غصب شده، تفکیک و تثبیت اراضی دولتی واشخاص از طریق تیم های تصفیه وکادستر از جمله اهداف عمده وظیفه ای می باشد.
قابل ذکر است که به گفته مسوولان، آمار غصب زمین ها کاهش یافته و به موازی۳۰۰۰ جریب زمین دولتی غصب شده از غاصبان زمین پس گرفته شده است.

مشاهده در منبع اصلی