اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

طالبان افغان در خدمت پاکستان

مشاهده در منبع اصلی