اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 28 سنبله , 1396

طالبان افغان در خدمت پاکستان

مشاهده در منبع اصلی