اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

پاکستان مرز تورخم بروی افغانستان را بست

مشاهده در منبع اصلی