اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

پاکستان مرز تورخم بروی افغانستان را بست

مشاهده در منبع اصلی