اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

جلوگیری ازوقوع یک رشته انفجارها در ننگرهار

ازوقوع یک رشته انفجارها در درولایت ننگرهار جلوگیری  شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز هشت ماین را از پررفت و آمد ترین محل های این ولایت شرقی  کشف و خنثی کردند.
یک قوماندان ارشد پولیس درشرق افغانستان به آژانس باخترگفت که طالبان می خواستند با این ماین گذاری ها یک رشته رویداد های مرگبار را به غیرنظامیان شکل دهند اما موفق نشدند.
اوگفت تلاش ها برای شناسایی وبازداشت عاملان این ماین گذاری های ناکام ادامه دارد.
طالبان در افغانستان بیشتر به کارگذاری بمب وماین در راه های پررفت و آمد متوسل می شوند ؛ اقدامی که اکثرا غیرنظامیان را قربانی می گیرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی