اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

کارترمیم دوبنای تاریخی هرات آغازشد

شهرهرات 24 سنبله باختر
مسولان ریاست اطلاعات وفرهنگ از ساخت پروژه ترمیمات اضطراری قلعه اخیتارالدین و حوض تاریخی پهلوان خبرمیدهند.
احمد جاوید ضرغام آمر فرهنگ وهنر ریاست اطلاعات وفرهنگ گفت:"کار ساخت این پروژه  به ارزش یک ملیون افغانی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز با اشتراک رئیس وکارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ رسما افتتاح شد.
قرار است این پروژه ها طی مدت سه ماه آینده به پایه اکمال برسد.
پروژه قلعه اختیارالدین شامل  ترمیم بخشهای از بامها، سیستم برق موزیم و پروژه حوض پهلوان شامل خشت فرش بام، ترمیم دروازه ها خشت فرش صحن بیرونی حوض می باشد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی