اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

هم اکنون: بزرگداشت از هفته شهید در مزار شریف

مراسم بزرگداشت از هفته شهید در مزار شریف در حال برگزاری است.
هم اکنون عطامحمد نور والی بلخ در این مراسم مشغول سخنرانی است.

روز گذشته داکتر عبدالله هیاتی از متنفذان و موی سفیدان را به مزار شریف فرستاده تا با عطامحمد نور برای رفع کدورت ها میان رییس اجرایی و والی بلخ میانجیگری کنند.

داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این مراسم شرکت دارد.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی