اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

گذرگاه تورخم به روی مسافرین بسته شده است

نظامیان پاکستانی از عصر دیروز به این طرف، گذرگاه تورخم را به روی رفت و آمد مسافرین بسته است و اکنون تعدادی زیادی از مسافرین در دو سوی این گذرگاه منتظر اند.
مقام‌های پاکستان به رادیو دیوۀ صدای امریکا گفته اند، این گذرگاه را به این دلیل بسته اند که روز گذشته نظامیان پاکستانی در این گذرگاه هدف حمله انفجاری قرار گرفتند که در نتیجه شش مرزبان پاکستانی و دو مسافر ملکی زخمی شدند.
اما؛ عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفت، هفت مسافری که به سوی افغانستان می‌آمدند، در آن رویداد زخمی شدند که در مرکز صحی تورخم تداوی شده اند.
او افزود "اکنون راه مسدود است و نزدیک به صد مسافر دیشب را در تورخم سپری کردند که ما برای آنان غذا و سهولت‌ها را فراهم ساختیم".
آقای خوگیانی گفت، هنوز برای تردد مسافرین از طریق گذرگاه تورخم اجازه داده نشده و صدها تن در این سوی گذرگاه منتظر اند.
زیرک، یک مسافر در تورخم به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت، ۳۰۰ مسافر در تورخم منتظر اند و امید دارند که پاکستان به آنها اجازه رفتن را بدهد.
او افزود "هفت جنازه هم در آن سوی گذرگاه تورخم است و مشایعت کنندگان را اجازه ورود به این طرف را نمی‌دهند".
هنوز مقام‌های پاکستانی در مورد اجازۀ رفت و آمد مسافرین چیزی نگفته اند.

مشاهده در منبع اصلی