اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

فعال سازی ده باب مکتب مسدود شده در ولایت کندهار

ده باب مکتب که از چند سال گذشته بدينسو به نسبت عوامل مختلف در ولایت کندهار مسدود شده بودند، دوباره فعال شده است.
انجنيرعبدالقادر پيوستون گفت که مکاتب دوباره فعال شده در مناطق ملا محمد اکبر، وزیرفتح خان، حاجي شاه محمد، لوی کارېز، رباط، لهړ، سعادت، خیرالله، حاجي امیرخان و ملک کمال اين ولسوالى می باشد.
حاجى محمد عمر يکى از سران قومى سپين بولدک گفت، اولين بار است که در ١٦ سال گذشته مقامات معارف براى گشايش مکاتب و ارزيابى وضعيت معارف به اين ولسوالى سفر مى کنند.
موصوف اطمنان داد که مردم در نگهداشتن مکاتب کمک مى کنند؛ اما رياست معارف نيز مسووليت دارد که مواد تعليمى به مکاتب ياد شده تهيه کند.
گفتنی است که در تمامى تشکيل ولايت کندهار، ٤٧٠ باب مکتب وجود دارد که از اين جمله ٣٢٨ مکتب فعال است و ١٤٣ متباقى هنوز هم مسدود مانده اند.

مشاهده در منبع اصلی