اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

رئيس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه فردا به امريکا ميرود

قرار است رئيس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه جهت اشتراک در نشست سالانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به روز یکشنبه عازم نیویارک شود.

مشاهده در منبع اصلی