اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 23 قوس , 1396

رئيس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه فردا به امريکا ميرود

قرار است رئيس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه جهت اشتراک در نشست سالانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به روز یکشنبه عازم نیویارک شود.

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی