اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

راه ترانزیتی تورخم تا زمان نا معولومی مسدود شد

عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید این انفجار روز گذشته در مسیر خط فرضی دیورند در صد متری دروازه تورخم به وقوع پیوسته است.

مشاهده در منبع اصلی