اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 28 سنبله , 1396

۶۴۰۰۰ جریب زمین در چنگال غاصبان در هرات

مشاهده در منبع اصلی