اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

۶۴۰۰۰ جریب زمین در چنگال غاصبان در هرات

مشاهده در منبع اصلی