اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

اقتدار مدیریت جنگ و صلح از دست حکومت خارج است

سرپرست وزارت خارجه پس از اعلام راهبرد آمریکا که در آن بر افزایش نقش هند در افغانستان و سرزنش پاکستان تاکید شده به دهلی نو سفر کرده است. در این سفر افغانستان و پاکستان تا افغانستان و هند توافق کرده اند که همکاری های امنیتی شان را گسترش دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان در برنامه «فراخبر» گفت: ما در افغانستان با یک حکومت ضعیف مواجه هستیم که اقتدار مدیریت جنگ و صلح از دستانش خارج است. این از ضعف اساسی جامعه سیاسی ما است. به دلیل اینکه می فهیم که ابتکار عمل از دست حکومت افغانستان در قضایای جنگ و صلح خارج است و اینجا یک نگرانی بسیار اساسی وجود دارد که آیا ما دیپلماسی فعالی را با استراتژی امنیت ملی می توانیم داشته باشیم که به سمتی هدایت شود و جهت پیدا کند که از این فرصتی که برایمان تعریف شده استفاده کنیم. این یک چالش است.

وی افزود: چالش دوم که در صداقت و در تطبیق استراتژی آمریکایی ها هم سوال است. مشخص است که آمریکایی ها مانند گذشته صداقتی واقعی در تطبیق استراتژی خود ندارند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی