اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

در کمک های سازمان ملل باید صداقت وجود ندارد

در هفده سال گذشته شاید این اولین بار است که حرف ها یا انتقادهایی درمورد کارکرد نهادهای مرتبط سازمان ملل متحد بر بنیاد قانون اساسی مطرح می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapper)، شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «حاشیه خبر» در خصوص موثریت کمک های سازمان ملل در افغانستان می گوید: این که اقدام صورت گرفته و اینکه کمک هایی مستقیما توسط سازمان ها به مصرف می رسد نظارت شود و کنترل شود این یک اقدام خوب است اما اگر ما بخواهیم همه قراردادها را همه مسایل را در کابینه افغانستان بیاوریم پس وزرای افغانستان بیکاره اند.

وی افزود: زمانی که اداره ای با وزارت معارف افغانستان وارد قرار داد می شود. این وزارت معارف نماینده دولت افغانستان است. زمانی که یک نهاد دیگر در عرصه صحی می آید به وزارت صحت و عامه افغانستان به وزارت مبارزه با مواد مخدر و یک نهاد دیگر وارد قرار داد می شود یا کمک ها توسط وزارت معارف صورت می گیرد همین وزارت معارف یا وزارت صحت و عامه یا وزارت مبارزه با مواد مخدر و ده ها وزارت و ادارات دیگر در حقیقت جزو بدنه نظام افغانستان هستند. حالا همه اینها را آوردن در کابینه، مثلا قرار داد یک مکتب را، فکر می کنم هم زمان گیر است و هم غیر عملی.

رضایی گفت: ولی این ناگفته نماند که نفس نظارت و کنترل در کمک های جامعه جهانی در کمک هایی که توسط سازمان های بین المللی در افغانستان به مصرف می رسد یک اقدام پسندیده است. به شرطی که صداقت در آن باشد. نه صرفا گفتن اینکه کمک انجام دهند اما موثریت و صداقتی در آن نباشد. در سال های قبل طوری که از نتایج مشاهده کردیم صداقتی در کار سازمان ملل وجود نداشته است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی