اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

در کنار پولیس محلی افغان، “اردوی محلی” نیز تشکیل می‌شود

مشاهده در منبع اصلی