اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

صدها نفر از اهالی افغانستان از استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان حمایت کردند

مشاهده در منبع اصلی