اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 31 سنبله , 1396

صدها نفر از اهالی افغانستان از استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان حمایت کردند

مشاهده در منبع اصلی