اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

غنی: وضعیت استراتژیک افغانستان تغییر کرده، شورشیان باید مصالحه کنند

مشاهده در منبع اصلی