اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

در لیگ شپگیزه کرکت تیم بند امیر خاماران، بُست ساتونکو را شکست داد

تیم بند امیر خاماران در لیگ شپگیزه کرکت تیم بُست ساتونکو را با تفاوت شش دوش شکست داد.
تیم کرکت بند امیر خاماران نخست بیتنگ کرد و با بیرون شدن هفت بازیکن اش توانست ۱۵۴ دوش را هدف تعیین کرد.
اما تیم بُست ساتونکو در بیست آوور ۹ بازیکن اش را از دست داد و نتوانست هدف تعیین شده را تعقیب کند.

مشاهده در منبع اصلی