اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

جنرال دوستم به زودی باز می گردد!

بشیر احمد ته اینچ سخنگوی جنرال دوستم گفت که برای بازگشت معاون اول رییس جمهور از ترکیه هیچ مانعی وجود ندارد .

مشاهده در منبع اصلی