اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

جنرال دوستم به زودی باز می گردد!

بشیر احمد ته اینچ سخنگوی جنرال دوستم گفت که برای بازگشت معاون اول رییس جمهور از ترکیه هیچ مانعی وجود ندارد .

مشاهده در منبع اصلی