اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت کندهار آماج حملۀ انتحاری قرار گرفت

مشاهده در منبع اصلی