اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

یک مجلس توهمی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، سلب صلاحیت های گروهی وزرا که از سوی نمایندگان صورت گرفت پس از گذشت ده ماه نه تنها فیصله پیدا نکرد بلکه با ابعاد گسترده تر از ضعف پارلمان هر از چندگاهی صدر اخبار می شود.

حکومت که در زمان رخصتی تابستانی نمایندگان، نام 8 تن از نامزد وزیران جدید را اعلام کرد با قانون نانوشته دیگر از سوی نمایندگان مواجه است و آن اعتصاب تا زمانی که تمامی نامزدان از سوی ارگ معرفی شود.

هرج و مرجی که سبب دو دستگی میان نمایندگان شد و با توجه به اینکه تمامی طول سه سال عمر حکومت وحدت ملی یا در معرفی، رد صلاحیت و سرپرستی وزارت ها گذشت در میانه معامله گری برخی نمایندگان همچنان باقی مانده و اگرچه اعتمادها نسبت به مجلس در کمترین میزان خود رسیده اما چنین اقداماتی که هیچ تناسبی با قوانین ندارد نشان از ضعف های آشکار نمایندگان دارد.

رییس مجلس در برابر خواست برخی نمایندگان که تا زمان معرفی تمامی نامزد وزیران، جلسه رای گیری صورت نمی گیرد، تاکید کرد که چنین موردی در قانون وجود ندارد که همچنان نزاع بر سر این موضوع در مجلس ادامه دارد.

نکته قابل تامل دیگر، زمانی نمایندگان با پافشاری خواستار معرفی تمامی نامزد وزیران از سوی حکومت است که خود به حد نصاب برای رای گیری نرسید که در کنایه سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری کامل مشهود بود، مرتضوی در خصوص اعتراص نمایندگان گفت که هر گاه نصاب پارلمان تکمیل شود وزارت دولت در امور پارلمانی وظیفه دارد نامزد وزیران را به مجلس معرفی کند.

برگزار نشدن انتخابات و ادامه کار مجلس در حکومت اشرف غنی به دلیل تداوم کار نمایندگانی است که در معامله، فساد و زد و بندهای سیاسی دخیل هستند و برهمین اساس زیر فشار حکومت اهداف حکومت را جلوه قانونی می بخشند که نمونه بارز آن رد صلاحیت گروهی وزرا بود.

زمانیکه تنها به دلیل عدم هزینه هفتاد درصدی وزارت ها و بدون بررسی مدارک ارایه شده از سوی وزرا توسط نمایندگان اقدام به رد صلاحت شدند و خواست ارگ را در پوشش مجلس جامعه عمل پوشاندند باید حکومت بدون اعتنا به خواست نمایندگان به تداوم سیاست خود اقدام کند.

نمایندگانی که هر از چند گاهی مبنای اختلاف های قومی است و حتی به دفاع از طالبانی می پردازد که در دو دهه جنگ مردم بی دفاع را کشته و دلیل ناامنی ها هستند اراده ای برای اجرای قانون و مقابله با سیاست سلطه گری حکومت ندارد.

و نکته مضحک آن، عدم حضور نمایندگان پس از تعطیلات تابستانی است و خواست های فراقانونی دیگر نمایندگان، زمانی که حتی قانونی برای معرفی تمامی نامزد وزرا وجود ندارد پافشاری نمایندگان برای چیست؟

مجلس به جای وقت تلف کردن های بیشمار بر سر مواردی که حتی وجهه قانونی ندارد و بر دامنه هرج و مرج ها می افزاید باید به دنبال راه حلی برای خاموش کردن صداهای افراط گر درونی خود باشد و مقابله با نمایندگان فاسد و دشمن دوست.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی