اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت قندهار آماج حملۀ انتحاری قرار گرفت

جزییات بعداً ارائه میگردد‌

مشاهده در منبع اصلی