اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 1 میزان , 1396

یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت قندهار آماج حملۀ انتحاری قرار گرفت

جزییات بعداً ارائه میگردد‌

مشاهده در منبع اصلی