اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

دوستم بزودی بازخواهد گشت!

آریانانیوز: محترم ته ینج گفت: هیچ مانعی برای بازگشت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان وجود ندارد.

مشاهده در منبع اصلی