اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 31 سنبله , 1396

حکمتیار از محاسبه افتید

اظهارات پسین گلبدین حکمتیار، خشم هواداران این حزب – به ویژه غیرپشتون‌ها- را بر انگیخته است.

مشاهده در منبع اصلی