اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

حکمتیار از محاسبه افتید

اظهارات پسین گلبدین حکمتیار، خشم هواداران این حزب – به ویژه غیرپشتون‌ها- را بر انگیخته است.

مشاهده در منبع اصلی