اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

حلقه ارگ است که نمی خواهد انتخابات برگزار شود

خواست تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان، برگزاری انتخابات پارلمانی می باشد. اما حکومت افغانستان می گوید که اصلاحات نظام انتخاباتی جریان دارد و این پروسه همچنان ادامه خواهد داشت، اما گزارش هایی وجود دارد که انتخابات مجلس نمایندگان در سال جاری همچنان برگزار نخواهد شد. از طرفی دیگر، رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات از کامپیوتری شدن سیستم انتخابات حرف می زنند. با این اوصاف، آیا در سال جاری انتخابات برگزار می شود؟

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، آصف آشنا آگاه مسایل سیاسی در برنامه «نگرش» گفت: انتخابات 93 نشان داد که مردم در افغانستان چیزی می خواهند و سیاسیون و رهبران هم در افغانستان چیزی می خواهند. شانزده سال پس از طالبان در افغانستان این موضوع را نشان می دهد که در هرکجایی که به مردم افغانستان نوبت و فرصت داده شده و حق انتخاب داده شده است، مردم افغانستان درست انتخاب کرده اند، ولی هر بار نوبت به رهبران آمده است، همیشه خراب کرده اند، بحران آفریده اند و همیشه آسیب هایی را به مردم افغانستان زده اند. بنابراین مردم افغانستان، انتخابات در افغانستان، حق رای و حق شهروندی در افغانستان قربانی بازی های سیاسی رهبران افغانستان است. هر رهبری در هر سطحی، بازی های سیاسی را در سرنوشت مردم افغانستان به اجرا می گذارد که قابل دفاع نیست و رهبران گناهکاران و تقصیرکاران اصلی وضعیت مردم افغانستان هستند.

وی، در خصوص ضروت انتخابات در افغانستان بیان داشت: هیچ کدام از این رهبرانی که هم اکنون بر کرسی قدرت نشسته اند را مردم انتخاب نکرده اند. مردم از این رهبران خواست ها، آرزوها و مطالباتی دارند. عده ای در سطوح رهبری می ایستند و از آرزوهای آنها حرف می زنند ولی مطابق به حرف، شعارها، مطابق به تعهدی که به مردم در قبال آرزوها، خواست ها و حقوق مدنی سیاسی مردم می دهد عمل نمی کند و مردم تا اینجای کار، شانس این را نداشتند که رهبران سیاسی خود را انتخاب کنند. حالا انتظار ما این است که رهبران سیاسی در ادامه راه، حداقل برای جبران اشتباهات گذشته شان یک تعهد جدی را در قبال انتخابات به اجرا بگذارند، ما راهکار و راه حلی غیر ار انتخابات و غیر از مراجعه به روندهای دموکراتیک نداریم. هرگاه که رهبران پا فراتر از روندهای دموکراتیک، گذاشته اند، افغانستان را به بحران بردند و رهبران گناهکاران مردم افغانستان هستند.

آشنا، در ارتباط با وجود یا عدم وجود اراده برای برگزای انتخابات اظهار کرد: با توجه به شناختی که از رهبران سیاسی داریم و با توجه به اطلاعاتی که از بازی های سیاسی داریم، نه تنها اراده ای برای برگزاری انتخابات پارلمانی وجود ندارد بلکه یک برنامه برای سبوتاژ انتخابات و آسیب پذیر کردن ساز و کارهای اساسی که روندهای دموکراتیک رادر افغانستان نهادینه می کند، وجود دارد.

این آگاه سیاسی، در خصوص حلقه ای که به دنبال خراب کردن انتخابات است، می گوید: انتخابات چیزی است که بر اساس ساز و کارهای دموکراتیک قدرت را به مردم برمی گرداند و مردم با آن اعمال اراده می کنند و یک نظام مشروع بر مبنای اراده مردم شکل می گیرد و اینجا است که قدرت به مردم برمی گردد، صاحب قدرت مردم است و مردم تصمیم می گیرد که چه کسی مسوولیت نظام را داشته باشد و چه کسی رهبری را داشته باشد و رییس جمهور که باشد. واقعیت امر این است و این را مردم افغانستان با تمام صراحت می دانند. اما در حال حاضر عده ای در صدد این هستند که انتخابات را دور بزنند و آن را آسیب پذیر کنند و حالاحالاها به افغانستان و به مردم افغانستان، اجازه ندهند که صاحب واقعی قدرت باشد و اعمال کنندگان واقعی قدرت و اراده سیاسی مردم مبتنی بر قانون اساسی باشند. برای این کار یک سری جلسه ها، در پروسه هایی شکلی برگزار می شود که این برنامه را به پیش می برند. این برنامه در حلقه ای است که نگاهش به قدرت، یک نگاه صراحتا تباری و هژمونیک است و این حلقه دقیقاً حلقه ارگ است، حلقه ای که انتخابات 93 را مهندسی کرد،تقلب کرد، دستگاه انتخاباتی را، کمیسیون انتخابات را به عنوان ابزار و سامانه تقلب استفاده کرد. فایل های صوتی به جا مانده از آن، یک پرونده سیاه و شرم آور است در تاریخ کارنامه این سیاستگران و سیاسیونی که با اراده سیاسی مردم افغانستان بازی می کنند ثبت شده است.

وی، در خصوص دلیل عدم وجود اراده برای برگزار کردن انتخابات گفت: انتخابات هنوز تا اینجای کار در معضله و برنامه های سیاسی کلان، در دستور کار قرار نگرفته است و یک اذعان شرافتمندانه به مسایل بزرگ بر مبنای انتخابات صورت نگرفته است. برای همین است که عملا برنامه ریزی می کنند و انتخابات را دور می زنند. فاجعه این است که انتخابات 93 نتیجه ای نداشت و به جای آن توافقنامه سیاسی روی کار آمد، توافقنامه سیاسی در یک حکم واضح زمان بندی شده می گوید که اصلاحات انتخاباتی از چه تاریخی به اجرا گذاشته شود که انتخابات پارلمانی به موقع برگزار شود، جرگه برگزار شود و درمورد تغییر نظام بحث شود. حالا طوری تلاش می شود که انتخابات پارلمانی را برگزار نکنند، یک تلاش سیاسی بسیار هدفمند برای جلوگیری از تغییر نظام وجود دارد. چرا که تغییر یک نظام یک گام دیگر در راستای تقسیم قدرت است و برای یک تصمیم سیاسی بزرگ ایجاد تعییر در ساختار حقوقی قدرت درمتن قانون اساسی است، تا قدرت همیشه در یک نهاد، به دست یک نفر و با آن پیش شرط ها و الزام هایی که ما از کنفرانس بن ما تا اینجا تجربه کرده و آمده ایم، با آن الزامات فراقانونی به انحصار یک فرد با یک شرح حال مشخص نباشد، تا قدرت به دست مردم باشد و در نهادهای متعدد تقسیم شده باشد تا مردم در یک مسیری قرار بگیرند که در یک سیر تدریجی تصاحب قدرت، قدرتمند شود، دموکراسی نهادینه شود و ملت شکل بگیرد و اراده سیاسی ملی شکل بگیرد و همه چیز به سامان شود. متاسفانه هنوز هیچگونه آمادگی برای این وضعیت وجود ندارد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی