اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 حمل , 1397

دستگیر شدن قوماندان پولیس میدان هوایی هرات

قوماندان پولیس میدان هوایی هرات به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر روز گذشته، دستگیر شد.

(Visited 16 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی