اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 28 سنبله , 1396

دستگیر شدن قوماندان پولیس میدان هوایی هرات

قوماندان پولیس میدان هوایی هرات به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر روز گذشته، دستگیر شد.

مشاهده در منبع اصلی