اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

دستگیر شدن قوماندان پولیس میدان هوایی هرات

قوماندان پولیس میدان هوایی هرات به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر روز گذشته، دستگیر شد.

مشاهده در منبع اصلی