اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 26 قوس , 1396

دستگیر شدن قوماندان پولیس میدان هوایی هرات

قوماندان پولیس میدان هوایی هرات به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر روز گذشته، دستگیر شد.

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی