اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

یک منسوب پولیس هرات محکوم به مجازات شد

هرات 23 سنبله باختر
یکتن از منسوبان قوماندانی امنیه هرات به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی محکوم به مجازات شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، قضاوتیار وثیق رئیس محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساداداری هرات میگوید: قضیه سو استفاده از صلاحیت وظیفوی به اتهام معاون سمت چهاردهم امنیتی پولیس قوماندانی امنیه هرات امروز درین محکمه  تحت رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه متهم طبق قانون جرایم عسکری به مدت سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.
در اخیر حق استیناف طلبی متهم در صورت عدم قناعت به حکم محکمه در میعاد معینه آن محفوظ اعلام گردید. سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی