اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

بیش از سیزده ملیون افغانی عواید ریاست اراضی هرات گردآوری شد

هرات 23 سنبله باختر
عواید ریاست اراضی هرات بابت تحصیل عواید از بابت اجاره اراضی دولتی طی ربع اول سال مالی 1396به سیزده ملیون و چهار صد و نود دو هزار و ششصد چهل و پنج افغانی رسیده است.
این مطلب را عبدالملک کاتبی رییس اداره اراضی هرات در یک کنفرانس مطبوعاتی خویش بیان داشت  وگفت که در سه ربع سال روان سال مالی سیزده ملیون و چهار صد و نود دو هزار و ششصد چهل و پنج افغانی عواید توسط این اداره جمع آوری و به حساب اداره مستقل اراضی افغانستان واریز گردیده است.
کاتبی ضمن بیان فعالیت های این اداره ، جلوگیری از غصب اراضی توسط زورمندان واستراداد اراضی غصب شده ، تفکیک و تثبیت اراضی دولتی واشخاص از طریق تیم های تصفیه وکادستر را از جمله اهداف عمده وظیفه ای خویش عنوان نمود و گفت : آمار غصب زمین ها کاهش یافته وبه موازی۳۰۰۰ جریب زمین دولتی غصب شده از غاصبان زمین پس گرفته شده است.  سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی