اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

سیمرغ البرز د اباسین سپی را یک صفر شکست داد

هردوتیم با حملاتی که روی دروازه‌های یکدیگر انجام دادند موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی به‌دست آوردند، اما بازیکنان هردو تیم این فرصت‌ها را…

مشاهده در منبع اصلی