اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

مشکلات امنیتی پروان مرفوع می شود

چاریکار 23 سنبله باختر
به منظور رفع چالش های امنیتی ولایت پروان دیروز اقدامات عملی اتخاذ گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، به اساس هدایت ریاست جمهوری هیئتی به ریاست جنرال حبیب حصاری به نمایندگی از ستر درستیز وزرات دفاع ملی، جنرال فضل نبی از شورای امنیت ملی ، جنرال محمد رازق صدیقی از وزارت امور داخله و ناصر فدایی از اداره مستقل ارگان های محلی که به منظور بررسی وضعیت امنیتی به ولایت پروان سفر کرده بودند، در نشستی با محمد عاصم عاصم والی پروان و سایر مسوولان امنیتی آن ولایت روی وضعیت امنیتی، عوامل چالش های امنیتی و نحوۀ بهبود امنیت صحبت کردند .
والی پروان در این نشست گفت : وضعیت امنیتی آن ولایت نسبت به دو سال گذشته بهبود یافته و هر گونه فعالیت گروه های تروریستی از سوی قوت های امنیتی سرکوب گردیده است، اما خلا های امنیتی هنوز هم در برخی موارد وجود دارد که ایجاب میکند تا به خاطر پرکردن این خلا ها توجه جدی صورت گیرد .
والی پروان کمبود تشکیل نیروهای پولیس و تجهیزات و موجودیت اسلحه غیر قانونی نزد افراد را چالش سر راه امنیت در آن ولایت  یاد کرد.
در این نشست جنرال حصاری رییس هیئت اعزامی در مورد اهداف و پالیسی دولت مبنی بر بهبود امنیت در سطح ولایات کشور صحبت نمود و وعده سپرد که تمام پیشنهادهای این ولایت را به ریاست جمهوری گزارش میدهد.
در این نشست به منظور رفع چالش های امنیتی در آن ولایت یک سلسله اقدامات عملی از سوی مسوولان صورت گرفت. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی