اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

والی هرات به نقش زنان تاکید کرد

هرات 23 سنبله باختر
والی هرات براستفاده ازنقش وتوانمندی زنان درپیشبرد فعالیت های اجتماعی وصلح تاکید نمود.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات دردیدارباحبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح وهیات همراهش ،گفت:" استفاده ازتوانمندی های زنان مارا دربهبود امورکمک میکند.
درین میان حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح که به منظوربررسی پیشرفت های کمیته ولایتی صلح ،اقدامات انجام شده وهمچنان ملاقات بازنان وگفتگو پیرامون نقش زنان در روند صلح به ولایت هرات سفرنموده است ضمن ارزنده خواندن افزایش نقش وحضورزنان در روند صلح گفت: پالیسی دولت استفاده ازنقش زنان درین روند ملی میباشد.
ختم/  سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی