اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

دررابطه به کار استحکام مجسمه های بامیان بحث شد

کابل باختر22 سنبله
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدررابطه به  روند کاراستحکام مجسمه های بامیان،  دردیدار با مسول آن بخش صحبت کرد. 
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار درحالیکه دیپلوم انجنیر عبدالاحد عباسی رییس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی و نورآغا نوری رییس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشتند، مسول بخش استحکام مجسمه های بامیان دررابطه به پارچه های فروریخته مجسمه های بامیان و کار تحکیم آن مجسمه ها به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ معلومات تصویری ارائه کرد.
همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازکارکرد های مسول بخش استحکام مجسمه های بامیان به قدردانی یاد کرده وبرتوجه بیشتر آنان درزمینه کارشان تاکید کرد.
قرارست دررابطه چگونگی ترمیم مجسمه های بامیان نشستی به اشتراک شماری ازمتخصصان امورباستانشناسی داخلی و خارجی درشهرتوکیوی چاپان ازتاریخ 25 سپتمبر تا دوم ماه کتوبرسالروان میلادی برگزار شود . احمدضیا احمدی
 

مشاهده در منبع اصلی