اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با رییس مرکزفرهنگی فدراتیف روسیه درکابل ، دیدارکرد

کابل باختر 22 سنبله
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با رییس مرکزفرهنگی فدراتیف روسیه درمورد سفرهیئت افغانی درفستیوال جوانان که درآن کشوربرگزارمیشود، بحث کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیداردرحالیکه داکترطارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشت ، رییس مرکزفرهنگی فدراتیف روسیه درکابل ، دررابطه به فستیوال جوانان که درشهرسوچی فدراتیف روسیه به تاریخ 14 اکتورسالروان میلادی برگزار میگردد ، معلومات داد.
همینگونه دراین دیداردررابطه به چگونگی سفر هیئت افغانی به خاطراشتراک درفستیوال مذکورنیزبحث صورت گرفت .
هیئت افغانی شامل  حدود هشتاد تن جوانان ازبخش های مختلف میباشند که به ریاست حضرت الله شریفی رییس هماهنگی برنامه های معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ درفستیوال جوانان اشتراک خواهند کرد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی