اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 20 قوس , 1396

کشته‌شدن قوماندان امنیه جغتوی غزنی در اثر انفجار ماین کنار سرک

مقامات امنیتی در ولایت غزنی گفته اند که څارمن محمداسحاق جلیلی، قوماندان امنیه ولسوالی جغتوی این ولایت از اثر انفجار ماین کنار سرک کشته شده…

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی